Profiteer van onze all-inclusive cv onderhoudscontract.

CO Vrij HRi Techniek

Co gecertificeerd installatiebedrijf

HRi Techniek is officieel CO-vrij gecertificeerd.

Op 1 april 2023 is de gasketelwet ingetreden. Dit is een wettelijk verplichte certificeringsregeling voor het installeren en onderhouden van de rookgasafvoersystemen en gasverbrandinginstallaties. 

HRi Techniek is geaccrediteerd houder van het certificaat BRL-K25000 ‘Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide’ met certificaatnummer K0213477/1. 

Wat is de gasketelwet?

De gasketelwet, ook wel CO-certificering is een Nederlandse wettelijke bepaling voor het werken aan gasverbrandinginstallaties, waaronder cv ketels. Middels deze regeling worden er vakbekaamheidseisen aan cv-monteurs en installatiebedrijven. Dit geldt voor het inbedrijfstellen, onderhouden, repareren en installeren van cv ketels en rookgasafvoersystemen.

Waarom is de gasketelwet geïntroduceerd?

De ongevallen veroorzaakt door koolmonoxide (CO) is de aanleiding geweest voor de gasketelwet. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015 speelt een grote rol hierin. Om de ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf deze datum alleen nog uitgevoerd worden door gecertificeerde bedrijven en monteurs.

Vind ons is het Centraal Register Techniek.

Via Centraal Register Techniek kun je zoeken naar gekwalificeerde en gecertificeerde vakbedrijven. Een installatiebedrijf die in dit register staat geeft u de garantie op betrouwbaarheid, erkenning en kwaliteit. Wij als installatiebedrijf staan in dit register. U kunt daar al onze certificeringen inzien.

CV ketel onderhoud nodig? Maak een afspraak via onze online agenda.

Wij staan klaar om u te helpen op een moment die voor u het best uitkomt. Maak daarom gebruik van  de online agenda.