Profiteer van onze all-inclusive cv onderhoudscontract.

CV ketel storing oplossen per merk

Oplossingen voor CV ketel storingen bij Remeha, Nefit, Intergas, Vaillant, ATAG en meer.

Nefit ketel storing | Intergas ketel storing | Vaillant ketel storing | Atag ketel storing

CV Ketel storing oplossen: Tips voor Remeha, Nefit, Intergas, Vaillant en ATAG

Storingen in CV-ketels kunnen variëren van kleine problemen die u zelf kunt oplossen tot meer complexe kwesties die de expertise van een professional vereisen. Hier zijn algemene tips die kunnen helpen bij het oplossen van storingen, specifiek aangepast aan elk merk.

 • Remeha: Veel Remeha-ketels zijn uitgerust met een zelfdiagnostisch systeem dat foutcodes weergeeft. Raadpleeg de handleiding van uw Remeha-ketel voor de betekenis van de foutcode en volg de aanbevolen stappen voor probleemoplossing.
 • Nefit: Nefit-ketels staan bekend om hun betrouwbaarheid, maar kunnen ook kampen met issues zoals drukverlies of verstopte filters. Controleer de waterdruk en reset de ketel volgens de instructies in de gebruikershandleiding om veelvoorkomende problemen op te lossen.
 • Intergas: Voor Intergas-ketels is het belangrijk om regelmatig de waterdruk en de condensafvoer te controleren. Een reset van de ketel kan noodzakelijk zijn bij foutmeldingen, wat eenvoudig kan door de aanwijzingen in de handleiding te volgen.
 • Vaillant: Vaillant-ketels kunnen last hebben van storingen gerelateerd aan het ontstekingssysteem of de thermostaat. Het resetten van de ketel of het controleren van de thermostaatinstellingen kan vaak uitkomst bieden.
 • ATAG: ATAG-ketels bieden geavanceerde functies, maar kunnen gevoelig zijn voor problemen met de waterdruk of het verwarmingssysteem. Controleer de druk en zorg ervoor dat er geen lucht in het systeem zit door eventueel te ontluchten.

Wat vinden klanten van ons?

Wij vinden transparantie en eerlijkheid heel belangrijk. Bekijk daarom onze reviews! 

Voorkom hoge en onverwachte kosten en kies voor onze All-in abonnement

Met ons CV-ketel abonnement hoef je nooit meer te schrikken van onverwachte hoge kosten of storingen. Geniet zorgeloos van warmte, het hele jaar door! 

HRi standaard abonnement

Perfect voor alle merken en typen cv ketels
€ 10 Per maand incl. btw
 • Jaarlijks groot onderhoud aan uw cv ketel
 • U bent verzekerd van 24/7 service bij storingen
 • U betaalt geen voorrijkosten
 • U betaalt geen arbeidsloon bij cv onderhoud
 • U betaalt geen arbeidsloon bij een cv ketel storing
 • Inclusief afmelden cv ketel in KIWA CO Database
 • Inclusief onderhoudsrapport en keuringsstickers
Meest gekozen

Eenmalig cv ketel onderhoud

€145,- Eenmalig incl. btw
 • Eenmalig groot onderhoud aan uw cv ketel
 • U bent niet verzekerd van 24/7 storingsdienst bij storingen
 • U betaalt wel voorrijkosten van (€50)
 • U betaalt geen arbeidsloon bij cv onderhoud
 • U betaalt wel arbeidsloon bij een cv ketel storing
 • Inclusief afmelden cv ketel in KIWA CO Database
 • Inclusief onderhoudsrapport en keuringsstickers

Veelvoorkomende oorzaken van CV Ketel storingen bij Remeha, Nefit, Intergas, Vaillant en ATAG

Elk merk CV-ketel heeft zijn eigen unieke set veelvoorkomende problemen die kunnen leiden tot storingen. Hieronder worden per merk gedetailleerde voorbeelden van mogelijke oorzaken van storingen gegeven, die kunnen helpen bij het diagnosticeren en oplossen van problemen.

Remeha ketel storingen

 • Foutcodes: Remeha-ketels geven specifieke foutcodes weer die wijzen op verschillende soorten storingen. Bijvoorbeeld, de foutcode “E5” kan duiden op een probleem met de waterdruksensor, terwijl “E10” kan wijzen op een defecte ontstekingselektrode.
 • Ontstekingsproblemen: Een veelvoorkomend probleem bij Remeha-ketels is de ontstekingsfalen, wat kan komen door een defecte ontstekingselektrode of problemen met de gasvoorziening.
 • Verstopte condensafvoer: Als de condensafvoer verstopt raakt, kan dit leiden tot waterlekkage en storingen in de ketel.

Nefit ketel storingen

 • Drukverlies: Drukverlies in Nefit-ketels kan wijzen op lekkages in het systeem. Regelmatig bijvullen van de ketel en het constant verliezen van druk duidt op een ernstiger probleem.
 • Foutcodes: Foutcode “3L” betekent bijvoorbeeld dat er een communicatiefout is tussen de thermostaat en de ketel, terwijl “6A” duidt op een oververhitting van het toestel.
 • Verstopte filters: De filters in het systeem kunnen verstopt raken door vuil en kalk, wat leidt tot een verminderde doorstroming en efficiëntie.

Intergas ketel storingen

 • Warmtewisselaarproblemen: De warmtewisselaar in Intergas-ketels kan last hebben van kalkaanslag of corrosie, wat de warmteoverdracht beïnvloedt en tot storingen leidt.
 • Sensorfouten: Defecte of slecht werkende sensoren kunnen onjuiste metingen geven, wat resulteert in foutieve werking van de ketel. Foutcodes zoals “F4” kunnen wijzen op problemen met de NTC-sensor.
 • Waterdrukproblemen: Een plotselinge verandering in waterdruk, te hoog of te laag, kan de werking van de ketel negatief beïnvloeden en storingen veroorzaken.

Vaillant ketel storingen

 • Ontstekingsstoringen: Problemen met het ontstekingssysteem zijn een veelvoorkomende oorzaak van storingen bij Vaillant-ketels. Dit kan te maken hebben met defecte ontstekingselektrodes of storingen in de elektronische ontstekingsmodule.
 • Thermokoppel defecten: Een defect thermokoppel kan ervoor zorgen dat de ketel geen vlam kan detecteren, wat resulteert in het uitschakelen van de ketel als veiligheidsmaatregel.
 • Luchtdrukswitch problemen: Een defecte luchtdrukswitch kan onjuiste signalen geven, wat leidt tot onnodige storingen en uitval van de ketel.

ATAG ketel storingen

 • Printplaatstoringen: ATAG-ketels kunnen te maken krijgen met storingen gerelateerd aan de elektronische printplaat, wat leidt tot onregelmatige prestaties of volledige uitval van de ketel.
 • Sensorkwesties: Problemen met de vlamdetectiesensor of temperatuursensoren kunnen leiden tot foutieve werking en veiligheidsuitschakelingen van de ketel.
 • Verstopping in het systeem: Verstoppingen, zowel in de brander als in het verwarmingssysteem, kunnen de efficiëntie verminderen en tot storingen leiden.

Voor elk van deze merken is het essentieel om de handleiding van de specifieke ketel zorgvuldig te raadplegen voor een nauwkeurige diagnose en de aanbevolen stappen voor probleemoplossing. In veel gevallen kunnen eenvoudige controles en onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker zelf worden uitgevoerd, maar voor complexere problemen is het raadzaam een gecertificeerde technicus in te schakelen. Regelmatig onderhoud en inspectie kunnen veel van deze problemen voorkomen en zorgen voor een langere levensduur en betere prestaties van uw CV-ketel.

Eerste hulp bij CV Ketel storingen per merk

Wanneer je te maken krijgt met een storing in je CV-ketel, zijn er verschillende eerste hulp stappen die je kunt nemen voordat je mogelijk een professional inschakelt. Deze stappen kunnen verschillen per merk, gezien de unieke kenmerken en systemen van elke fabrikant. Hieronder volgen specifieke eerste hulp tips per merk. Deze stappen zijn nuttig om te proberen problemen zelf op te lossen en kunnen ook nuttig zijn om te bespreken met een monteur indien je uiteindelijk toch professionele hulp nodig hebt.

Remeha hulp ketel storing

 • Controleer de ontsteking: Zorg ervoor dat de ontstekingsbron schoon is en vrij van vuil. Een vuile ontsteker kan de oorzaak zijn van ontstekingsfalen.
 • Inspecteer de luchtaanvoer en rookgasafvoer: Verstoppingen of lekkages in deze systemen kunnen de werking van de ketel beïnvloeden. Zorg ervoor dat deze paden vrij zijn.
 • Energievoorziening controleren: Zorg ervoor dat de ketel correct is aangesloten op de stroomvoorziening en dat er geen problemen zijn met de elektrische installatie.

Nefit hulp ketel storing

 • Lucht in het systeem: Controleer of er lucht in het verwarmingssysteem zit. Lucht kan de circulatie van het water belemmeren. Ontluchten van radiatoren en het verwarmingssysteem kan nodig zijn.
 • Controleer de externe thermostaat: Zorg ervoor dat de thermostaat correct is ingesteld en functioneert. Een defecte thermostaat kan de ketel onnodig in werking stellen of juist verhinderen dat deze start.
 • Inspecteer de waterleidingen: Zorg ervoor dat er geen bevroren leidingen zijn, vooral in de winter, omdat dit de werking van de ketel ernstig kan beïnvloeden.

Intergas hulp ketel storing

 • Reset de druksensor: Als de ketel problemen heeft met de waterdruk, probeer dan de druksensor te resetten na het bijvullen van de ketel om te zien of dit het probleem oplost.
 • Controleer de stroomtoevoer: Zorg ervoor dat er geen zekeringen zijn doorgeslagen of dat de automaat niet is uitgeschakeld. Een onderbreking in de stroomtoevoer kan leiden tot uitval van de ketel.
 • Inspecteer de brander: Een vuile of defecte brander kan efficiëntieproblemen veroorzaken. Hoewel het reinigen of vervangen van een brander meestal door een professional moet worden gedaan, is het goed om dit als mogelijke oorzaak te herkennen.

Vaillant hulp ketel storing

 • Controleer op blokkades: Zorg ervoor dat er geen blokkades zijn in de externe ventilatieopeningen of fluitjes, aangezien deze de prestaties van de ketel kunnen beïnvloeden.
 • Inspecteer de expansievat: Een defect expansievat kan leiden tot drukproblemen binnen het systeem. Dit is iets wat je kunt benoemen wanneer je professionele hulp inschakelt.
 • Bekijk de condensafvoer: Zorg ervoor dat de condensafvoer niet bevroren of geblokkeerd is, wat vooral in de winter een probleem kan zijn.

ATAG hulp ketel storing

 • Controleer de gasdruk: Een incorrecte gasdruk kan leiden tot storingen. Hoewel het aanpassen van de gasdruk door een professional moet worden gedaan, is het nuttig om dit als een mogelijke oorzaak te identificeren.
 • Controleer op elektrische connectiviteit: Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen naar de ketel goed en veilig zijn aangesloten. Losse of beschadigde draden kunnen problemen veroorzaken.
 • Inspecteer de afsluitkleppen: Zorg ervoor dat alle afsluitkleppen, inclusief die voor gas en water, volledig open zijn. Gedeeltelijk gesloten kleppen kunnen de werking van de ketel belemmeren.

Bij al deze eerste hulp stappen is het belangrijk om veiligheid voorop te stellen. Voer geen werkzaamheden uit waarvoor specifieke kennis of gereedschap nodig is dat je niet hebt. Het is altijd raadzaam om onze professionals in te schakelen. Regelmatig onderhoud door ons is de beste manier om de levensduur van je ketel te verlengen en toekomstige storingen te voorkomen.

Bespaar met je cv-ketel onderhoud in Ridderkerk?

Bent u op zoek naar manieren om de onderhoudskosten van uw cv-ketel te verlagen zonder in te leveren op kwaliteit? Neem vandaag nog contact op met HRI Techniek voor de meest betaalbare en effectieve onderhoudsoplossingen. Klik hier om uw afspraak te plannen en begin met besparen!

Vaillant Ketel Storing

Voorkomen van toekomstige cv ketel storingen per merk

Het voorkomen van toekomstige storingen in je CV-ketel vereist een proactieve benadering, vooral als het gaat om het vermijden van grotere storingen die kunnen leiden tot aanzienlijke ongemakken en kosten. Regelmatig en eenmalig onderhoud is cruciaal voor het in goede staat houden van je ketel, ongeacht het merk. Hieronder vind je tips per merk over hoe je toekomstige storingen kunt voorkomen, met een nadruk op het belang van onderhoud om grotere storingen te vermijden.

Remeha storingen voorkomen:

 • Regelmatige inspectie en schoonmaak: Zorg ervoor dat componenten zoals de brander, warmtewisselaar, en filters regelmatig worden geïnspecteerd en schoongemaakt om verstoppingen en inefficiënties te voorkomen.
 • Preventief vervangen van onderdelen: Slijtage aan onderdelen zoals de ontstekingselektrode en de pomp kan leiden tot grotere storingen. Vervang deze onderdelen preventief tijdens onderhoudsbeurten.
 • Jaarlijks onderhoud: Een jaarlijkse onderhoudsbeurt door een gecertificeerde Remeha-monteur kan helpen grotere storingen te voorkomen en de levensduur van de ketel te verlengen.

Nefit  storingen voorkomen:

 • Waterkwaliteit controleren: Hard water kan kalkaanslag veroorzaken, wat leidt tot efficiëntieverlies en potentieel grotere storingen. Overweeg een waterontharder als je in een gebied met hard water woont.
 • Drukregeling: Zorg ervoor dat de druk in het systeem binnen de aanbevolen waarden blijft. Te lage of te hoge druk kan leiden tot storingen.
 • Onderhoudscontract: Overweeg een onderhoudscontract af te sluiten met een erkende Nefit-servicepartner om ervoor te zorgen dat je ketel altijd in topconditie is.

Intergas storingen voorkomen:

 • Ventilatie en luchtaanvoer: Zorg voor voldoende ventilatie en onbelemmerde luchtaanvoer naar de ketel. Dit voorkomt problemen met de verbranding en mogelijke CO-vergiftiging.
 • Controleer de condensafvoer: Een geblokkeerde condensafvoer kan leiden tot waterlekkage en storingen. Controleer regelmatig of deze vrij is van blokkades.
 • Professioneel onderhoud: Een jaarlijkse check-up door een gekwalificeerde Intergas-monteur kan vroegtijdige tekenen van slijtage detecteren en grotere problemen voorkomen.

Vaillant storingen voorkomen:

 • Systeem optimalisatie: Laat je systeem optimaliseren voor de beste prestaties. Dit omvat het afstellen van de ketel op de juiste brandstof-luchtverhouding en het controleren van de instellingen van je thermostaat.
 • Inspectie van de elektronica: Elektronische componenten zijn cruciaal voor de goede werking van je Vaillant-ketel. Laat deze regelmatig controleren op tekenen van corrosie of schade.
 • Eenmalig onderhoud: Zelfs als je ketel probleemloos lijkt te werken, kan een eenmalige grondige inspectie en onderhoudsbeurt door een gecertificeerde technicus toekomstige storingen voorkomen.

ATAG storingen voorkomen:

 • Software updates: Zorg ervoor dat de software van je ATAG-ketel up-to-date is. Updates kunnen verbeteringen en bugfixes bevatten die de betrouwbaarheid verhogen.
 • Inspecteer de rookgasafvoer: Een goede afvoer van rookgassen is essentieel. Verstoppingen of lekkages kunnen leiden tot ernstige storingen en gezondheidsrisico’s.
 • Jaarlijks onderhoud: Een deskundige ATAG-servicepartner kan met een jaarlijkse onderhoudsbeurt potentiële problemen vroegtijdig opsporen en corrigeren, waardoor de kans op grotere storingen afneemt.

Het belang van eenmalig en regelmatig onderhoud kan niet genoeg worden benadrukt. Het helpt niet alleen bij het voorkomen van grotere storingen maar zorgt ook voor een efficiënte en veilige werking van je CV-ketel. Dit leidt tot lagere energiekosten, een langere levensduur van de ketel, en een comfortabeler binnenklimaat.

Voordelen van eenmalig Cv-ketel onderhoud. Bereken direct de kosten!

Eenmalig onderhoud van uw CV-ketel kan een wereld van verschil maken in de prestaties en betrouwbaarheid van uw verwarmingssysteem. Dit onderhoud is niet alleen belangrijk voor de efficiëntie van uw ketel, maar kan ook de levensduur verlengen en de veiligheid van uw huishouden verzekeren. De voordelen omvatten onder andere verbeterde energie-efficiëntie, verminderd risico op koolmonoxidevergiftiging, en het voorkomen van dure reparaties.  Plan vandaag nog een moment naar eigen wens voor eenmalig ketel onderhoud!

Arag Ketel Storing

Wat vinden klanten van ons?

Wij vinden transparantie en eerlijkheid heel belangrijk. Bekijk daarom onze reviews!